ข่าวสังคม

[News] ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่ง 5 ถนนหลักสายเหนือ-อีสาน ช่วงปีใหม่

  • 398
  • 0
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2562 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงเทศกาลดังกล่าว...

[News] งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

  • 265
  • 0
งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
ขอเชิญร่วมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา นิทรรศการองค์ความรู้งานวิจัย และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
วันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053873400
#85ปีแม่โจ้ #ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร...
Top